چنانت دوست می‌دارم که گر روزی فراق افتد      تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم

محسن آقامحمدی
مانیفستسخنی ارزشمند از لویی پاستور:

...در هر حرفه ای که هستید نه اجازه دهید به بد بینی های بی حاصل آلوده شوید و نه بگذارید لحظات تاسف بار ، که برای هر ملتی پیش می آید شما را به یاس و نا امیدی بکشاند . در آرامش حاکم بر آزمایشگاه ها و کتابخانه هایتان زندگی کنید . نخست از خود بپرسید برای یادگیری و خود آزمائی چه کرده ام ؟ سپس همچنان که پیشتر می روید ، بپرسید من برای کشورم چه کرده ام ؟ و این پرسش را آنقدر ادامه دهید تا به این احساس شادی بخش و هیجان انگیز برسید که شاید سهم کوچکی در پیشرفت و اعتلای بشریت داشته‌اید . اما هر پاداشی که زندگی به تلاشهایمان بدهد یا ندهد ، هنگامی که به پایان تلاش هایمان نزدیک می‌شویم ، هر کداممان باید حق آنرا داشته باشیم که با صدای بلند بگوئیم: من آنچه در توان داشته‌ام انجام داده‌ام!!!