الحاق Collectionها به رشته‌ها در دات‌نت ۴.۵

تا پیش از ارائه دات‌نت ۴.۵ برای الحاق رشته با استفاده از کاما (comma-delimited) مجبور به استفاده از حلقه for یا foreach و استفاده از StringBuilder و... بودیم. برای مثال کلاس زیر را در نظر بگیرید: public class Person { public int Id { get; set; } public string FirstName { ge... [ادامه مطلب]
 • Book.mark.hu
 • co.mments
 • De.lirio.us
 • del.icio.us
 • Digg
 • DotNetKicks
 • E-Mail
 • Facebook
 • feedmelinks
 • Google
 • LinkedIn
 • msdn Social
 • MyShare
 • Slashdot
 • StumbleUpon
 • TwitThis
 • Tumblr
 • Yahoo! Buzz
 • Yahoo! MyWeb
 • Print