موجودیت‌های مرتبط در Entity Framework

EF از سه روش بارگیری با اشتیاق (Eager Loading)، بارگیری تنبل (Lazy Loading) و بارگیری صریح (Explicit Loading) پشتیبانی می‌کند. ۱. بارگیری مشتاقانه (Eagerly Loading) Eager Loading فرایندی است که طی آن یک کوئری برای یک نوع موجودیت، موجودیت‌های مرتبط با آن را به عنوان بخشی از کوئری نیز Load م... [ادامه مطلب]
 • Book.mark.hu
 • co.mments
 • De.lirio.us
 • del.icio.us
 • Digg
 • DotNetKicks
 • E-Mail
 • Facebook
 • feedmelinks
 • Google
 • LinkedIn
 • msdn Social
 • MyShare
 • Slashdot
 • StumbleUpon
 • TwitThis
 • Tumblr
 • Yahoo! Buzz
 • Yahoo! MyWeb
 • Print