موجودیت‌های مرتبط در Entity Framework

EF از سه روش بارگیری با اشتیاق (Eager Loading)، بارگیری تنبل (Lazy Loading) و بارگیری صریح (Explicit Loading) پشتیبانی می‌کند. ۱. بارگیری مشتاقانه (Eagerly Loading) Eager Loading فرایندی است که طی آن یک کوئری برای یک نوع موجودیت، موجودیت‌های مرتبط با آن را به عنوان بخشی از کوئری نیز Load م... [ادامه مطلب]
 • Book.mark.hu
 • co.mments
 • De.lirio.us
 • del.icio.us
 • Digg
 • DotNetKicks
 • E-Mail
 • Facebook
 • feedmelinks
 • Google
 • LinkedIn
 • msdn Social
 • MyShare
 • Slashdot
 • StumbleUpon
 • TwitThis
 • Tumblr
 • Yahoo! Buzz
 • Yahoo! MyWeb
 • Print

تفاوت بین Select و SelectMany در LINQ

عملگر Select و SelectMany هر دو جزء عملگرهای Projection هستند. عملگر Select برای انتخاب مقادیر از یک شی Collection استفاده می‌شود و از SelectMany زمانی که قصد داریم از Collection های تودرتو ( Collectionی از Collectionها) مقادیری را استخراج کنیم استفاده می‌شود. عملگر Select یک مجموعه قابل ش... [ادامه مطلب]
 • Book.mark.hu
 • co.mments
 • De.lirio.us
 • del.icio.us
 • Digg
 • DotNetKicks
 • E-Mail
 • Facebook
 • feedmelinks
 • Google
 • LinkedIn
 • msdn Social
 • MyShare
 • Slashdot
 • StumbleUpon
 • TwitThis
 • Tumblr
 • Yahoo! Buzz
 • Yahoo! MyWeb
 • Print