مفهوم Delegateها در #C

Delegate یک نوع ارجاعی است که reference از یک متد را نگهداری می‌کند. هر متدی که دارای امضای مشابه با امضای Delegateها داشته باشد می‌تواند به یک Delegate منتسب شود. Delegate ها بسیار مشابه به اشاره‌گر به توابع در زبان‌هایی مانند ++C هستند، با این تفاوت که Delegateها نوع-امن هستند ... [ادامه مطلب]
 • Book.mark.hu
 • co.mments
 • De.lirio.us
 • del.icio.us
 • Digg
 • DotNetKicks
 • E-Mail
 • Facebook
 • feedmelinks
 • Google
 • LinkedIn
 • msdn Social
 • MyShare
 • Slashdot
 • StumbleUpon
 • TwitThis
 • Tumblr
 • Yahoo! Buzz
 • Yahoo! MyWeb
 • Print